Regulamin RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i innymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy wszystkich Klientów Adrian Socha, oraz użytkowników sklepu internetowego Adrian Socha Development, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Adrian Socha ul. Bema 6, 38-450 Dukla.

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować przez formularz kontaktowy na stronie www.adriansocha.pl/kontakt, pod numer telefonu + 48 696 796 290 oraz pod adresem mailowym adriansochadevelopment@gmail.com oraz korespondencyjnie pod adres: Bema 6, 38-450 Dukla.

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. W celu właściwego wykonania zawartej z nami umowy o świadczenie usług fotograficznych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 2. W celu promocji działalności Adrian Socha Fotografia, ale wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś/wyraziłaś na to zgodę w zawartej z nami umowie – dotyczy wyłącznie wizerunku (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W celu świadczenia usług w sklepie internetowym

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1.     Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a www.adriansocha.pl  jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 2.     Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich  danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawartej z nami umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 4 lat od dnia w którym umowa została wykonana lub wygasła. Okres 3 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń w tym przypadku, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
 2. Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu promowania działalności Adrian Socha Fotografia, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w umowie lub aż do dnia, w którym zaprzestaniemy ich używać w tym celu – czyli nie będziemy już zamieszczać fotografii z Twoim wizerunkiem w portfolio, na stronie www, na fanpage itp.
 3. Jeżeli pomimo przekazania nam Twoich danych nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje dane, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte.

W przypadku, gdy wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu promowania działalności Adrian Socha Fotografia, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom prowadzącym portale społecznościowe: Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter oraz portal Gmail i Youtube, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w Stanach Zjednoczonych). Wyrażając tę zgodę wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie danych tym podmiotom.

 1. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. Podmioty zajmujące się wydrukiem albumów, administratorzy zdjęciowych galerii internetowych (Meganz), firmy prawnicze lub informatyczne.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca);

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły znajdziesz pod linkiem: https://uodo.gov.pl).

Podanie Twoich danych osobowych w podstawowym zakresie (dane identyfikujące oraz dane kontaktowe) ma charakter dobrowolny, ale bez nich nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać umowy świadczenia usług fotograficznych.

Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wizerunku i na potrzeby promowania działalności Adrian Socha ma charakter dobrowolny.

Korzystając z witryny www.adriansocha.pl akceptujesz, że korzysta ona z tzw. Plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania bieżącej sesji, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowywania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika (szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji swojej przeglądarki internetowej).

Sklep internetowy adriansocha.pl/sklep

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w adriansocha.pl/sklep, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z adriansocha.pl/sklep

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1.     imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2.     adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 3.     e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z www.adriansocha.pl ;
 4.     numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane przechowywane są przez pewien okres od ostatniego logowania.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1.     imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2.     adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3.     e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4.     numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1.     imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2.     adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3.     numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1.     imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2.     adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez adriansocha.pl/sklep i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1.     imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
 2.     Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13)
 3.     GLS
 4.     DPD
 5.     imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu do biura księgowego: Rzeszów (pełne dane po kontakcie)

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1.     odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3.     dostępu do danych osobowych;
 4.     sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 5.     przenoszenia danych osobowych;
 6.     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7.     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

Translate »